CHÙM TOUR HỌC TẬP KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

Tour học tập kinh nghiệm công nghệ tại Mỹ, Tour học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước tại Hàn Quốc, Tour học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tại Nhật Bản, Tour khảo sát quy hoạch đô thị tại Châu Âu

Tour du lịch Nhật Bản kết hợp học tập Mô hình Viện...

Studytour Nhật Bản ưu đãi: 47,900,000...Xem thêm

Thời gian: 7 Ngày

KH: Hàng tháng

Giá rẻ Mùa thu

47,900,000 ₫

49,900,000 ₫

316 Lượt khách

MỜI XEM

Tour học tập kinh nghiệm chăm sóc Người cao tuổi tại Nhật...

Tour Nhật Bản ưu đãi: 46,900,000...Xem thêm

Thời gian: 6 Ngày

KH: Hàng tháng

Giá rẻ Mùa thu

46,900,000 ₫

49,900,000 ₫

238 Lượt khách

MỜI XEM