HỌC KỲ QUÂN ĐỘI - NƠI RÈN LUYỆN CHIẾN SỸ TÝ HON VIỆT NAM

Học kỳ quân đội đào tạo và huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, ý thức trách nhiệm đối với xã hội và gia đình và góp phần định hướng nhân cách cho thanh thiếu nhi

Chưa có sản phẩm