Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      

greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Ch?t l??ng Uy tn, Gi c? C?nh Tranh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank
Tour nổi bật
Tour trong nước
Tour nước ngoài
Visa xuất cảnh Loại Giá Ngày làm
Taiwan (Đài Loan) Visa ?i loan (Taiwan) th?m thn 14 ngy 2.250.000 5-6
India (Ấn Độ) Visa ?n ?? (cng tc) 6 thng nhi?u l?n 5.590.000 7-9
China (Trung quốc) Visa Trung Qu?c 3 thng 2 l?n ?i ch?a b?nh 2.940,000 5
Italy (Ý) Visa cng tc , Visa cng tc Italy 2.100.000 7-15
Italy (Ý) Visa du l?ch , Visa du l?ch Italia 3.550.000 10-15
Haiti (Haiti) Visa Haiti Cng tc ?i qua M? ho?c Cuba 3.850.000 3-10
Finland (Phần Lan) Visa du l?ch Ph?n Lan 3.550.000 7-15
United Kingdom (Anh) Visa Anh (U.K) ?i th?m k?t h?p k?t hn 5.500.000 10-15
United Kingdom (Anh) Visa Anh (U.K) cho sinh vin ?i h?c ng?n h?n 2.500.000 10-15
United Kingdom (Anh) Visa Anh (U.K) Cng tc 2.850.000 7 - 10
United Kingdom (Anh) Visa Anh (U.K) th?m thn, th?m b?n b 3.850.000 7 - 14
United Kingdom (Anh) Visa Anh (U.K) du l?ch, ?i th?m thng th??ng 3.799.000 7 - 14
Mozambique (Mô-giăm-bích) Visa M d?m bch (Mozambique) Lao ??ng 4.010.000 7
Mozambique (Mô-giăm-bích) Visa M d?m bch (Mozambique) ??nh c? 3.880.000 7
Mozambique (Mô-giăm-bích) Visa M d?m bch (Mozambique) Th?m thn 3.420,000 7
Mozambique (Mô-giăm-bích) Visa M d?m bch (Mozambique) Du l?ch 3.500.000 7
Canada (Can-na-đa) Visa Canada ??nh c? 11.500.000 15-20
Canada (Can-na-đa) Visa Canada du h?c 3.850.000 10-15
Korea (Hàn Quốc) Visa Hn Qu?c (Korea) Du l?ch 3.450.000 7-10
Mozambique (Mô-giăm-bích) Visa M d?m bch (Mozambique) Cng tc 3.250.000 7
10 tr ch?i pht tri?n k? n?ng teamwork
10 tr ch?i pht tri?n k? n?ng ny s? gip ch cho cc b?n t? t? ch?c v xy d?ng ??i ng? c?a mnh v?ng m?nh v hi?u qu? h?n. M?i tr ch?i s? cho chng ta s? tr?i nghi?m khc nhau, nh?ng bi h?c khc nhau v? cc v?n ?? trong teamwork. Lu?t ch?i v cch ch?i m?i l? sng t?o s? gip chng ta vui t??i h?n, d? ti?p thu bi h?c h?n
H?i ch? tri?n lm Mobile World Congress, Barcelona 2014
H? th?ng m?ng di ??ng ?ang m? r?ng v?i t?c ?? r?t nhanh, v?i s? ??i m?i v t?n v cc ?ng d?ng m?i c?acng ngh? di ??ng. T? thanh ton khng ti?p xc v th?c t? t?ng c??ng cc thi?t b? nhng v k?t n?i cc thnh ph? - cng ngh? di ??ng ?ang thay ??i c?nh quan c?a th? gi?i. Tc ??ng vi?n thng di ??ng th? gi?is? l v h?n.
Th? t?c lm visa du h?c Singapore
Xin visa du h?c ?i Singapore, Th? t?c c?p visa du h?c Singapore, Cch lm visa ?i du h?c t?i Singapore, H??ng d?n h? s? xin visa ?i Du h?c Singapore
Tuy?n d?ng lm vi?c ? Nh?t t?i c?a hng Seven Eleven Nishi Koyama Edo Mikasa Toori
C?a hng c tr? c?p ph giao thng (theo ca lm). ??i t??ng tuy?n d?ng l nh?ng sinh vin ??i h?c, h?c sinh PTTH, lao ??ng t? do.
Cho thu ng gi Nel t?ng qu ging sinh
Noel 2014 l?i v? trong s? hn hoan cho ?n c?a m?i ng??i. Nh?m ?p ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a th? tr??ng ging sinh, Cng ty Viet Green Media - T? ch?c s? ki?n Xanh chng ti hng n?m v?n cung c?p v t? ch?c cc ho?t ??ng Noel ??n khch hng !
Cch trang tr bn ti?c ?m ging sinh
1 Mu ch? ??o cho bn ti?c Ging Sinh l ??, xanh l cy v tr?ng. Trong ? ?? th??ng l gam mu ???c ch?n nhi?u nh?t v n t?o nn khng kh t?ng b?ng, r?c r?, t??i vui v ?m p. Tuy nhin, b?n c?ng c th? ph cch v?i m?t cht nt lng m?n tr?m l?ng h?n v?i s?c xanh l cy, nh? cch bi tr d??i ?y ch?ng h?n.
??ng Thin ???ng - " Thin ???ng" ch?n tr?n gian
V?i nh?ng v? ??p v?a hng v? v?a trng l? v khng gian huy?n ?o, ??ng Thin ???ng l m?t ?i?m ??n thu ht khch du l?ch su?t b?n ma c?a t?nh Qu?ng Bnh
Lm th? no ?? ki?m tra ???c trnh tr?ng Visa M? c?a mnh sau khi ph?ng v?n?
Ti ?i ph?ng v?n cch ?y 4 hm, ti ???c nhn vin lnh s? ??ng c?p visa du l?ch M? th?m thn, nh?ng hi?n nay ti ch?a nh?n ???c visa v h? chi?u c?a mnh, v?y xin Trung tm visa M? c?a Du l?ch Xanh h? tr? t? v?n t?i sao? V lm cch no ti c th? ki?m tra ???c th?c tr?ng visa M? c?a ti nay nh? th? no? C?m ?n
10 ?i?u c?n bi?t khi ??n Brazil vo ma bng ? World Cup 2014
Brazil l qu?c gia l?n nh?t l?c ??a Nam M?, n?i ti?ng v?i nh?ng l? h?i Carnaval si ??ng v bi bi?n di trn ng?p n?ng gi. Ngoi ra v?n ha x h?i c?a ??t n??c ny c?ng ?n ch?a nhi?u s? th v?.
Cho thu tr?c th?ng v? th?m qu, thu tr?c th?ng ?i ?? con
D?ch v? cho thu tr?c th?ng ? tr? nn khng cn xa l?. Ch? c?n b? ra m?t s? ti?n, ?p ?ng cc yu c?u v k h?p ??ng bay l b?t c? ai c?ng c th? ???c ph?c v? b?ng nh?ng chuy?n bay ring. Dng tr?c th?ng cho nh?ng nhu c?u c nhn ? tr? nn khng cn xa l? n?a.
L?ch kh?i hnh Tour Qu?c T? - Thng 12/2014
Du L?ch Xanh hn h?nh g?i ??n Qu khch ch??ng trnh du l?ch ch?t l??ng cao TOUR  CHO NOEL ?N T?T D??NG L?CH.
Cung c?p v? s?, nhn vin an ninh ?n ti?n VIP t?i sn bay
Chng ti c quan h? ngo?i giao t?t v?i chnh quy?n ??a ph??ng, xy d?ng ph??ng n kh?n c?p, h? tr?, t?ng c??ng l?c l??ng t?i cc sn bay qu?c t?. Chng ti cam k?t s? ?p ?ng t?t nh?t yu c?u c?a khch hng v l ??a ch? tin c?y v uy tn c?a khch hng  VIP t?i sn bay ???c an ton, b m?t v thnh cng
Th? t?c lm visa M? cho ng??i gip vi?c, tr? l ring
Ng??i gip vi?c ring, ?i cng ho?c ?i theo ng??i tuy?n d?ng lao ??ng ?ang ? Hoa K?, c th? xin visa B1; nh?ng ng??i ?i cng ho?c ?i theo ng??i ch? l nh?ng vin ch?c ngo?i giao n??c ngoi ho?c cng ch?c c th? xin visa A-3, G-5 ho?c NATO-7, tu? theo lo?i visa m ng??i tuy?n d?ng c?a h? c.
Ninh Bnh - ?i?m ??n l t??ng cho ma thu lng m?n
Ng??i ta th??ng v  Ninh Bnh: ??p nh? Qu? Lm c?a Trung Qu?c. V ?i?u ? khin bao ng??i t m.V?i nh?ng tr?i nghi?m th?c t? trong nh?ng th?i gian qua, Viet Green Travel Du l?ch Xanh khng ng?ng xy d?ng v cung c?p ??n Qu khch hng thn thi?t nh?ng d?ch v? hon h?o v ch?t l??ng nh?t. Du L?ch Xanh trn tr?ng g?i t?i Qu khch ch??ng trnh du l?ch B?c Ninh Bi ?nh- Trng An- B?c Ninh 2 ngy 1 ?m v?i nh?ng tr?i nghi?m th?t tuy?t v?i.
D?ch v? bo co ??nh k? vi?c s? d?ng th? Apec
Viet Green Embassy cung c?p d?ch v? h? tr? doanh nhn Vi?t lm  Bo co ??nh k? hng n?m tnh hnh s? d?ng th? ABTC c?a nh?ng ng??i ???c c? p th? Apec ( ABTC) thu?c ??n v? mnh g?m cc n?i dung theo m?u ban hnh km theo Quy ch? ny v g?i v? cc c? quan ???c nu t?i ?i?u 4 Quy ch?.
Th? t?c ??i b?ng li xe t h?t h?n t?i Vi?t Nam
Qu khch mu?n ??i b?ng li xe t h?t h?n c th? tr?c ti?p ??n S? Giao thng v?n t?i lm   th? t?c ??i b?ng li xe t h?t h?n   ho?c lin h? v?i Viet Green Travel, chng ti s? ??i di?n hon t?t cc th? t?c ??i b?ng li xe t cho qu khch m?t cch nhanh chng v?i chi ph d?ch v? th?p nh?t
TUY?N NHN VIN SALE L??NG H?P D?N
Du L?ch Xanh c?n tuy?n nhn vin kinh doanh, chuyn sale, kinh doanh cc s?n ph?m d?ch v? c?a cng ty. H??ng l??ng h?p d? theo doanh s?.
7 ?i?u ch? du khch m?i lm ? Paris
Magali - m?t bin t?p vin ng??i Paris - ? ti?n hnh quan st v tm hi?u v? cc thi quen c?a du khch khi ??t chn t?i th? ? c?a Php. N?u b?n khng mu?n mnh b? "l? t?y" l ng??i x? khc, hy lm theo nh?ng l?i khuyn c?a Magali.
Gi?m 25% gi tour du l?ch h th?m quan L?ng S?n - C?a kh?u Tam Thanh 2 ngy
L ??a ??u c?a T? Qu?c, Tour du l?ch L?ng S?n - t?nh c nhi?u danh lam th?ng c?nh, non n??c h?u tnh, c nhi?u di tch l?ch s? v?i n?n v?n ho ??m ? b?n s?c dn t?c, n?i c nhi?u di tch l?ch s?, v?n ho l nh?ng ti?m n?ng to l?n cho vi?c pht tri?n du l?ch L?ng S?n, ?em ??n s?c cu?n ht l? k? v?i cc du khch ph??ng xa
Cho thu du l?ch ?i th?m quan V?ng Cha - ??o Y?n t?i Qu?ng Bnh
Cho thu xe 45 ch? ?i Phong Nha, Cho thu xe 24 ch? t?i Qu?ng Bnh, Cho thu xe 29 ch? t?i Qu?ng Bnh; Cho thu xe 30 ch? t?i Qu?ng Bnh, Cho thu xe 7 ch? di h?n, Cho thu xe du l?ch 45 ch? ?i V?ng Cha - ??o Y?n; Cho thu xe du l?ch ? Qu?ng Bnh, Cho thu xe gi r?, Cho thu xe h?p ??ng; Cho thu xe t?i Qu?ng Bnh, Cng ty cho thu xe, Cng ty cho thu xe du l?ch t?i Qu?ng Bnh; Thu xe gi r?, Thu xe t t?i V?ng Cha
Gi tr? th?t c?a Viet Green Group