Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 474
G?i lc 09:51' 27/05/2012
Khm ph n?n v?n minh Aztec c?a Mexico

N?n v?n minh Aztec ch?a ??y nh?ng b ?n v thnh t?u vng son, huy hong.

N?n v?n minh Aztec x?a kia ???c hnh thnh trn ??t n??c Mexico ngy nay vo kho?ng th? k? VIII XVI. Ch? nhn c?a n?n v?n minh v?i nhi?u thnh t?u r?c r? ny l nh?ng ng??i dn c?a b? t?c da ?? Nahualt. 

Truy?n thuy?t k? l?i r?ng, Cha tr?i c?a ng??i Mexico - th?n Huitzilopochtli ? truy?n l?i cho h? v? m?t d?u hi?u c?a vng ??t thnh - vng ??t n?i h? s? nhn th?y m?t con ??i bng l?n ?ang ng?m m?t con r?n v ??u trn cy x??ng r?ng, loi cy bi?u t??ng c?a vng Trung M?. Cy x??ng r?ng ny s? m?c ln trn m?t t?ng ? l?n n?i ln gi?a h?. 

Theo quan ni?m c?a ng??i dn Aztec, con ??i bng l bi?u t??ng c?a th?n Huitzilopochtli th?n M?t tr?i, ?i?u ny c?ng ch?ng t? ng??i dn Aztec t? coi mnh l nh?ng ??a con c?a m?t tr?i. 

Nh?ng ng??i Aztec x?a kia khng c ??t dung thn v ?i lang thang trn kh?p vng Mexico ?? tm ki?m bi?u t??ng ny. 

Cy x??ng r?ng, theo ti?ng th? dn Nahualt g?i l Tenochtli, l t? t??ng thanh g?i nh?c t?i Tenochtitlan n?i sau ny s? tr? thnh th? ? c?a ng??i Aztec. Con r?n t??ng tr?ng cho tr tu?, s? hi?u bi?t v l m?t m ch? t?i th?n Quetzalcoalt, v? th?n t?i th??ng c?a ng??i Aztec. M?t s? ng??i cn kh?ng ??nh ? ng?c con ??i bng c 1 con b? hung, bi?u t??ng c?a s? v?nh c?u.

M?t cch l gi?i khc l?i cho r?ng, con ??i bng t??ng tr?ng cho cng l, l? ph?i cn con r?n t??ng tr?ng cho s? x?u xa, qu? quy?t. Tuy nhin, theo nhi?u ngu?n chnh th?ng, cch l gi?i ny ch?a c tnh xc th?c. 

Ng??i dn Aztec ? lang thang su?t 2 n?m rng trn ??t Mexico v cu?i cng ? nhn th?y bi?u t??ng c?a h? ? Tenochtitlan khi ?y ?ang thu?c quy?n s? h?u c?a b? t?c Ttoltec, m?t dn t?c t?ng pht tri?n kh r?c r? nh?ng lc ? ? suy tn.

Nh?ng chi?n binh Aztec n?i ti?ng v?i s? thi?n chi?n c?a h? ? ?nh chi?m hn ??o m h? cho l ??t thnh c?a mnh v d?ng ? ?y kinh ? c?a n?n v?n minh Aztec r?c r?. Tenochtitlan ngy nay chnh l thnh ph? Mexico, th? ? c?a ??t n??c Trung M? ny.


Ng??i Mexico ngy nay chnh l h?u du? c?a nh?ng ng??i Aztec n?m x?a. Trn l c? c?a h? ngy nay v?n c hnh ?nh c?a con ??i bng v con r?n th?n thnh x?a kia, v?i m?t cch di?n gi?i khc ?i. Con ??i bng t??ng tr?ng cho s?c m?nh v tr tu? c?a ng??i Mexico v con r?n l bi?u t??ng cho nh?ng k? th mu?n xm l??c, s? ph?i g?c ng tr??c s? thi?n chi?n c?a ng??i Mexico. 


Tác giả: Hi?n Trang
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group