Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 680
G?i lc 15:21' 23/03/2012
B?ng gi v th?m quan v d?ch v? Mi?n Trung 2012
B?NG GI V TH?M QUAN DU L?CH CC T?NH MI?N TRUNG 2012

?I?M THAM QUAN

GI V

GHI CH

NG??I L?N

TR? EM

  NGH? AN

  Khu di tch Kim Lin Nam ?n

100.000/?on

 

H??ng hoa

  H T?NH

  Ng ba ??ng L?c

100.000/?on

 

H??ng hoa

  QU?NG BNH

  V tham quan ??ng Phong Nha (??t)

40.000

20.000

 

  V tham quan ??ng Phong Nha (kh)

40.000

20.000

 

  Thuy?n TQ Phong Nha (<10 khch)

220.000

220.000

 

  Thuy?n TQ Phong Nha (> 10 khch)

250.000

250.000

 

  V th?m quan ??ng Thin ???ng

120.000

0,9 -1,3m: 60.000

 

<0,9m: mi?n ph

  Gi xe golf v?n chuy?n: Xe 4 ch?

1 chi?u: 60.000/tuy?n

 

 

Kh? h?i:100.000/tuy?n

  Gi xe golf v?n chuy?n: Xe 6 ch?

1 chi?u: 90.000

 

 

Kh? h?i: 150.000

  QU?NG TR?

  Thnh c? Qu?ng Tr?

10.000

 

 

  Ngh?a trang Tr??ng S?n

100.000/?on

 

H??ng, Vng hoa

  Ng?c T Lao B?o

5.000

 

 

  Khu di tch ?i b? Hi?n L??ng

20.000

 

 

  Sn bay T C?n

20.000

 

 

  Khe sanh

5.000

 

 

  ??a ??o V?nh M?c

20.000

 

Hoa vi?ng: 20.000

  HU?

  ??i N?i

55.000

10.000

 

  L?ng T? ??c

55.000

10.000

 

  L?ng Kh?i ??nh

55.000

10.000

 

  L?ng Minh M?ng

55.000

10.000

 

  L?ng Gia Long

0

0

 

  L?ng Thi?u Tr?

30.000

 

 

  L?ng D?c ??c

0

0

 

  L?ng ??ng Khnh

30.000

 

 

  Cha Thin M?

0

0

 

  ?i?n Hn Chn

40.000

 

 

  Cung An ??nh

40.000

 

 

  B?o tng c? v?t Cung ?nh Hu?

30.000

 

 

  H? Quy?n

0

 

 

  V?n Mi?u

0

 

 

  ?n Nam Giao

0

 

 

  Nh 79 Phan ?nh Phng

0

 

 

  Nh v??n An Hin

100.000/?on

 

 

  B?ch M

20.000

 

 

  Du thuyn ca Hu?: Thuy?n ?i

800.000

 

30 khch

  Du thuyn ca Hu?: Thuy?n ??n

700.000

 

30 khch

  Du thuyn ca Hu?: ghp ?on

40.000/ ng??i

 

 

  Du thuy?n cha Thin M?: Thuy?n ?i

180.000

 

30 khch

  Du thuy?n cha Thin M?: Thuy?n ??n

180.000

 

10 khch

  DU THUY?N THIN M? + HN CHN + MINH M?NG

   - Thuy?n ?i

350.000

200.000

30 khch

   - Thuy?n ??n

350.000

200.000

10 khch

SU?I KHONG TN THANH (054 355 3192) mua d?ch v? t?m th khng c?n mua v vo c?ng

   - V vo c?ng

30.000

 

 

   - T?m su?i n??c nng

30.000

 

 

   - T?m su?i n??c nng  + h? tr??t

40.000

 

 

   - T?m h? tr??t+ sng bi?n

50.000

 

 

   - VIP

100.000

 

 

  ? N?NG

  B?o tng Ch?m

30.000

Hs, Sv: 5.000

 

  B N ?i t? khu Su?i M? ln ??nh

10.000

 

 

  Cp treo kh? h?i

320.000/khch

 

 

  Xe Trung chuy?n An L?i B N

30.000/l??t/khch

 

 

  Tham quan h?m r??u t?i B n

20.000

 

 

  Ng? Hnh S?n

10.000

 

 

  ??ng m ph?

15.000

Hs, Sv: 5.000

 

  Ni Th?y Tinh (marble)

15.000

Hs, Sv: 5.000

 

  QU?NG NAM

  H?i An

50.000

 

 

  Lng Thanh H H?i An

10.000

 

 

  Lng rau Tr Qu?

10.000

 

 

  Khu ??n thp M? S?n

50.000

 

 

  Thp B?ng An

20.000

 

 

  Nh?p ??o C Lao Chm

10.000

 

 

  Thuy?n du l?ch th?m lng m?c Kim B?ng, lng g?m Thanh H

150.000/thuy?n/10p

 

 

  Tu cao t?c C?a ??i C Lao Chm

400.000/khch

 

 

  Tu th??ng C?a ??i C Lao Chm

320.000/khch

 

 

  Tu th??ng C?a ??i-  C Lao Chm (2 ngy)

550.000/khch

 

 

  T?m n??c ng?t

15.000

 

 

  Khu du l?ch Bun ?n

 

 

Cty du l?ch Khch s?n Bi?t ?i?n qu?n l

   - V vo c?a

5.000/khch

 

 

   - Ph h??ng d?n

150.000/tour

 

G?m thuy?t minh v? v?n ha. NT s?n b?n h??ng d?n cc ?i?m

   - Ph c??i voi

80.000/3 khch /15p

 

 

   - Ph giao l?u v?n ha c?ng ching

2.000.000/show

 

 

   - Ph l?u tr nh di t?p th?

30.000/khch

 

 

   - Ph l?u tr nh ngh? khp kn (t?i ?a 3 khch)

120.000/phng

 

 

   - Ph sn si

20.000/sn

 

 

   - Ph tham quan c?u treo

10.000/khch

 

 

15.000/khch l? h?i

  ??K L?C

  Khu du l?ch h? L?k

 

 

Hi?n ?ang ???c cng ty ?am San khai thc

  Tham quan H? L?k

 

 

 

  Bun Ning

 

 

 

  C??i voi

 

 

 

  Thuy?n ??c m?c

 

 

 

  Dinh B?o ??i

 

 

 

  Hn Mun

40.000

 

 

  ?i tu ?y Knh

40.000

 

 

  Khu du l?ch D?c L?t

10.000

 

 

  Tham quan nh c? + tri cy

30.000

 

 

  KHNH HA

  Su?i Hoa Lan (thuy?n+ v)

55.000

25.000

<1,3m

  Tour Long Ph ?i v?nh Nha Ph

170.000

85.000

Thuy?n + v + ?n tr?a + n??c

  Hn S?m

30.000

15.000

Tu + v + xem ? ?i?u

  Hn lao

50.000

25.000

<1.3m

  Khu du l?ch Hn Th?

20.000

10.000

Thuy?n + v

  Hn T?m

30.000

 

 

  Thuy?n H? C Tr Nguyn + Hn T?m

550.000/thuy?n

 

<=25 khch

  Thuy?n HCTN + hn Mun + hn T?m

650.000/thuy?n

 

>25-40 khch

  V tham quan cp treo Vinpearland 2 l?n

320.000

230.000

Tr? em 0,95-1,4m

  Ponaga

15.000

 

 

  Hn Ch?ng

12.000

 

 

  ??o Kh?

55.000

25.000

G?m thuy?n _v

  Thuy?n th?m ??o Hn Tre

600.000

 

30 khch

  Su?i n??c khong Thp B Ponagar

50.000

 

 

  T?m bn

100.000

 

 

  H?i D??ng H?c Vi?n

20.000

 

 

  H? c Tr Nguyn (hn Mi?u)

35.000

 

 

  Vinpearland 1 l?n

320.000

190.000

 

  Cp treo kh? h?i + th?y cung + cng vin

320.000

230.000

 

  Tu g?

210.000

190.000

 

  Set menu

150.000

 

 

  Th? co cano + taxi

80.000

 

 

  Th? tham quan khch s?n + ?m th?c

850.000

 

 

  C?ng C?u ?, Hn B, Su?i ?, Ba H?,   Su?i Tin, Su?i n??c nng D?c M?

5.000

 

 

  Khu du l?ch sng L, thc Yangbay

30.000

 

 

  D?c L?ch

10.000

5.000

 

  ??i Lnh

3.000

 

 

  Bi Tranh

20.000

 

 

  KDL Nhn Tm


* D?CH V? VIET GREEN TRAVEL - DU L?CH XANH - CHI NHNH QU?NG BNH CUNG C?P:
1. T? ch?c cc ch??ng trnh Du l?ch th?m quan: Qu?ng Bnh, Qu?ng Tr?, Hu?, H T?nh
2. Cung c?p d?ch v? Land Tour tr?n gi cho cc cng ty Du l?ch
3. Cung c?p d?ch v? t? ch?c Team Building, d?ng c? t? ch?c Team Building, T? ch?c Gala Dinner + Ch??ng trnh ca nh?c, Cung c?p d?ch v? MC, ho?t no vin cho ch??ng trnh Gala Dinner, L?a tr?i, Team Building ngoi tr?i (t?i ??ng Phong Nha ho?c Bi?n Nh?t L?)
4. Cho thu Xe du l?ch 4 - 45 ch?, ch?t l??ng xe t?t, chuyn ph?c v? ?i Tour
5. T? ch?c gom khch l? Open Tour du l?ch ??ng Phong Nha, ??ng Thin ???ng hng ngy
6. Cung c?p d?ch v? cho thu phng khch s?n 2* - 5* sao t?i Qu?ng Bnh, Cho thu Homestay t?i ??ng Phong Nha, ??ng Thin ???ng
7. Cung c?p d?ch v? cho thu H??ng d?n vin chuyn nghi?p (c th? HDV) Ti?ng Anh, Ti?ng ??c, Ti?ng Trung, Ti?ng Php t?i Qu?ng Bnh
8. T?ng ??i l V my bay Vietnam Airlines t?i Qu?ng Bnh (H N?i - ??ng H?i - H N?i | Si Gn - ??ng H?i - H N?i)
9. ??i l bn V tu ch?t l??ng cao t?i ??ng H?i, Qu?ng Bnh (Tu SE1, SE3 v SE2, SE4)
10. Cung c?p d?ch v? t? ch?c S? ki?n l?n, Truy?n thng qu?ng co, truy?n hnh t?i Qu?ng Bnh   
11. T? ch?c cc ch??ng trnh du l?ch Qu?c t? kh?i hnh hng tu?n ?i t? ??ng H?i, Qu?ng Bnh ?i Trung Qu?c, Thi Lan, HongKong, Lo, C?m pu chia, Singapore, Malaysia, Nh?t B?n, Hoa K?, Chu u.

 

* QU KHCH VUI LNG LIN H? DU L?CH XANH - VIET GREEN TRAVEL - CHI NHNH QU?NG BNH
??a ch?: 64 Hong Di?u - P.Nam L - TP. ??ng H?i - Qu?ng Bnh
Tel: 0523.836 333 / Hotlines: 01676666552
Email: info@dulichxanh.com.vn | hiennt@dulichxanh.com.vn | dulichxanhqb@yahoo.com 
Website: dulichxanh.com.vn | vietgreentravel.com.vn
Skype: dulichxanh.quangbinh   Yahoo Chat: dulichxanhqbTác giả: Nguy?n Long Ninh
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group