Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 2142
G?i lc 04:36' 20/09/2011
Th? t?c xin visa du l?ch Ph?n Lan

B?n c th? xin th? th?c (g?i l visa) vo Ph?n Lan t?i ??i S? Qun Ph?n Lan t?i H N?i. Tr??c khi n?p ??n xin th? th?c, xin l?u nh?ng ?i?m sau:

 • Ph?n Lan tham gia Hi?p ??nh Schengen, ? ny cho php b?n kh c th? th?c c?a m?t n??c trong kh?i th n c?ng c gi tr? ? cc n??c khc trong kh?i, bao g?m: o, B?, C?ng ha Sc, ?an M?ch, Estonia, Ph?n Lan, Php, ??c, Hy L?p, Hungary, Ai-x?-len, , Latvia, Lithaunia, Lc-x?m-bua, Malta, Na Uy, H Lan, Ba Lan, B? ?o Nha, C?ng ha Sl-vc, Slovenia, Ty Ban Nha, v Th?y ?i?n.
 • M?t th? th?c Schengen c th? ???c xin ? ??i S? Qun hay Lnh S? Qun c?a n??c ??n chnh c?a b?n. N?u khng c n??c ??n ch? y?u, b?n ph?i n?p ??n xin ? ??i S? Qun hay Lnh S? Qun c?a n??c ??n ??u tin c?a b?n.
 • Vi?c xt c?p th? th?c hay gi?y php ch? b?t ??u khi t?t c? ti li?u c?n thi?t ? ???c n?p ??
 • ??i S? Qun c th? yu c?u cung c?p thm ti li?u hay thng tin.
 • V? nguyn t?c, m?i ng??i xin th? th?c v gi?y php s? ???c ph?ng v?n.
 • Th?i gian xt c?p th? th?c m?t kho?ng 3 tu?n.
 • Ph d?ch v? tr? b?ng ??ng Vi?t Nam.
 • Ph ny khng ???c hon l?i, k? c? khi b?n rt ??n xin ho?c ??n c?a b?n b? t? ch?i
 • M?c ph c th? thay ??i ty theo s? dao ??ng v? t? gi h?i ?oi.

B?n c th? t?i v? m?u ??n xin th? th?c t? ?y: Visa application form

?? ??c m?u ??n ???c, b?n c?n c ch??ng trnh Adobe Reader: Get Acrobat Reader

?? bi?t thm thng tin xin m?i truy c?p vo trang thng tin c?a B? Ngo?i Giao Ph?n Lan.

  H? s? xin visa du l?ch Ph?n Lan

C?n c cc ti li?u v thng tin sau ?? c m?t th? th?c du l?ch:

 1. ??n xin ? ?i?n ??y ?? v k tr??c m?t cn b? ph? trch th? th?c.
 2. M?t ?nh c? 3,6 x 4,7 cm, hnh ph?n ??u: 3,2 x 3,6 cm
 3. H? chi?u cn gi tr? t nh?t 3 thng sau khi th? th?c h?t h?n.
 4. Th? m?i, hay tn v ??a ch? c?a ng??i m?i, v ??t phng khch s?n.
 5. ??t v my bay cho c? chuy?n ?i.
 6. Ch?ng minh c ?? ti?n.
 7. Th? th?c cn gi tr? vo n??c ti?p theo sau cc n??c Schengen.
 8. N?u th? th?c ???c c?p, ng??i xin th? th?c ph?i mua, v xu?t trnh, b?o hi?m cho ng??i ?i cho ton b? th?i gian l?u tr t?i cc n??c Schengen, m?nh gi b?o hi?m t?i thi?u l 30.000 Euro nh?m ?? chi tr? cho cc tr??ng h?p khng may nh? ?m ?au, tai n?n ??t xu?t, k? c? ph ??a b?nh nhn, ??a t? thi (n?u b? ch?t) v? n??c.
 9. N?u ng??i xin th? th?c d??i 18 tu?i v khng ?i cng v?i b? ho?c m?, ph?i c gi?y cam k?t c?a b? m? ???c cng ch?ng.
VIET GREEN TRAVEL
??a ch? : P102, H50 Ng 41/27 Ph? V?ng, H N?i
?i?n tho?i: (84.4) 36285414
Fax: (84.4) 36285415
Di ??ng: 0989 313339
Email : vietgreentravel@yahoo.com / vietgreentravel@gmail.com
Website: www.vietgreentravel.com
Tác giả: Nguy?n Long Ninh
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group