Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 1203
G?i lc 09:39' 16/09/2011
Th? t?c xin Visa 475 ??nh c? t?m th?i c
Visa 475 dnh cho nh?ng ng??i khng th? n?p ??n theo di?n 175 ho?c 176. ?y l visa ??nh c? t?m th?i trong 3 n?m. Sau khi sinh s?ng t?i c ?? 2 n?m, ???ng ??n s? ???c php xin chuy?n sang th??ng tr nhn.

 

Ng??i c visa ny ???c php:

        T?m tr t?i c trong th?i gian 3 n?m.

        Lm vi?c, h?c t?p v sinh s?ng t?i c.

        Xin th??ng tr nhn sau khi ? c t nh?t 2 n?m sinh s?ng v 1 n?m lm vi?c t?i vng ch? ??nh (??i v?i tr??ng h?p ???c ng??i thn b?o lnh) ho?c t?i vng t dn (??i v?i tr??ng h?p ???c ti?u bang b?o lnh).

 

?i?u ki?n ?? xin visa:

1.    Tr??c h?t b?n ph?i th?a mn cc ?i?u ki?n c? b?n.

2.    C b?o lnh c?a ng??i thn ?ang sinh s?ng t?i vng ch? ??nh ho?c c ti?u bang b?o lnh ?? sinh s?ng t?i vng t dn.

3.    ??t 65 ?i?m theo thang ?i?m di tr. ??i v?i ng??i Vi?t Nam, ?? ??t ???c s? ?i?m nh? trn th c?n c cc lo?i ?i?m nh? sau:

a.    Tu?i: Ch? c?n d??i 39 tu?i: 25 ?i?m.

b.    B?ng c?p ??i h?c ???c th?m ??nh ??t yu c?u: 15 ?i?m.

c.     Trnh ?? Anh ng? t??ng ???ng IELTS 6.0 trung bnh: 0 ?i?m. (L?u : ? ?y ?i h?i ch? c?n ??t trung bnh 6.0, khng c?n cho t?ng k? n?ng).

d.    C b?o lnh c?a ng??i thn ?ang s?ng t?i vng ch? ??nh ho?c b?o lnh c?a ti?u bang ? vng t d: 10 ?i?m.

e.    Kinh nghi?m lm vi?c trn 8 n?m: 15 ?i?m.

 

Nh? v?y xem qua th th?y ?y l m?t lo?i visa ph h?p cho ???ng ??n t? Vi?t Nam c trnh ?? ??i h?c, kh? n?ng Anh ng? kh, c kinh nghi?m lm vi?c v c ng??i thn/ti?u bang b?o lnh th ??u c th? xin ???c visa ny.

 

?? chng ti c th? ?nh gi tr??ng h?p c?a qu v?, vui lng ?i?n vo Form ?nh gi xin visa di?n tay ngh? ??nh c?

VIET GREEN TRAVEL - VIET GREEN IMMIGRATION CENTRE
?i?n tho?i: (84.4) 36285414
Fax: (84.4) 36285415
Di ??ng: 0989 313339      
Email : vietgreentravel@yahoo.com / vietgreentravel@gmail.com
Website: www.vietgreentravel.com
/ www.dulichxanh.com.vn
 

Tác giả: Nguy?n Long Ninh
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group